Arbete på väg Steg 1:1-1:3

Steg 1:1-1;3 möter även de krav som de flesta kommuner har på utbildning vilket tidigare kallades Arbete på väg Nivå 1,2 och 3b.

Målgrupp: Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän Grundkompetens motsvarande Steg 1:1.

Innehåll: Utbildningen omfattar en förståelse för Trafikverkets säkerhetskrav, hur en säker vägarbetsplats skall utformas, vägarbetsområdets zoner och vilka vägmärken och skyddsanordningar som kan användas. Den ger en grundläggande förståelse för vilka regler och lagar som styr samt vem som ansvar för vad. Den betonar även det egna ansvaret samt vikten att förstå de säkerhetsreglerna som finns på den aktuella arbetsplatsen.

STEG 1.2 GRUNDKOMPETENS FÖR ATT FÅ FRAMFÖRA VÄGHÅLLNINGSFORDON

Målgrupp: Förare av väghållningsfordon ska utöver allmän grundkompetens (Steg 1:1) även ha Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon (Steg 1:2).

Innehåll: Utbildningen omfattar kunskap kring hur väghållningsarbete från fordon ska ske på ett trafiksäkert sätt. Hur fordonet ska placeras och hur undviker föraren de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik. Vilka vägmärken är tillåtna och hur ska fordonet utrustas på ett korrekt sätt. Hur ska fordonet placeras för att uppnå en säker arbetsmiljö samt en hög trafiksäkerhet för trafikanterna. Kunskap om Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS) samt vad Trafikförordningen, Väglagen och Vägförordning säger.

STEG 1.3 GRUNDKOMPETENS FÖR ATT FÅ UTFÖRA VÄGARBETE

Målgrupp: Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens (Steg 1:1) ha denna kompetens.

Innehåll: Deltagaren ska efter utbildningen inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter. Kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande och ha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför. Kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete samt undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik. Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar. I vår kurs ingår kompletteringen för flaggvaktsutbildningen och Lots.

Förkunskapskrav: Inga förkunskaper.

Omfattning: Steg 1:1–1:3 genomförs som en heldagsutbildning och innefattar 8 timmar.

Gruppstorlek: max 16 deltagare.

Utbildningen avslutas med ett skriftligt kunskapstest för att säkerställa att kunskapskraven uppnås.

Efter avslutad utbildning samt godkänt kunskapstest ges varje deltagare ett diplom samt ett utbildningsbevis där det framgår vilken typ av utbildning som är genomförd. ATA Academy är IDO6-ackrediterad kompetensregistrator vilket innebär att vi kan registrera genomförda utbildningar på deltagarens personliga ID06-kort. Detta kräver dock ett samtycke som sker i samband med utbildningen.

PRIS FÖR KURS PÅ SVENSKA: 1900: – PER PERSON inklusive moms, fika och lunch

PRIS FÖR KURS PÅ HELG: 2400: – PER PERSON Inklusive moms, fika och lunch

Information och bokning:

Kontakta Michael på 0735-066 946 för mer information och bokning.

Kursstarter:

  • 10 januari kl 08:00
  • 24 januari kl 08:00
  • 17 januari kl 08:00
  • 15 mars kl 08:00
  • 24 april kl 08:00
  • 25 April kl 08:00