Moped Klass 2

Moped klass 2 är konstruerad för en hastighet av högst 25 km/tim med en motor vars effekt inte överstiger 1 kilowatt. Det krävs inget körkort eller förarbevis för att köra en sådan om du har fyllt 15 år före den 1 oktober 2009. Blir du 15 år efter den 30 september 2009 krävs det att du minst har ett förarbevis för moped klass II, körkort för minst behörighet AM eller traktorkort.

För att få ett förarbevis för moped klass 2 måste du vara minst 15 år och ha genomgått en särskild utbildning och godkänts vid ett kunskapsprov.

Utbildningen omfattar 10 timmars utbildningstid vilket också är obligatoriskt! Den teoretiska delen består av 8 timmar lärarledd utbildning. Körning på manöverbana ingår beroende på dina förutsättningar. Ofta samkör vi klass 1 och klass 2 så att ni som tar förarbeviset kommer att få mer kunskaper än vad som krävs.

När utbildningen är klar så bokar du ett kunskapsprov på trafikskolan som också blir din examination. Kunskapsprovet innehåller 35 frågor och du ska ha 28 rätt för att bli godkänd och därmed få ditt förarbevis för moped klass 2.

Kontakta oss om ni har fler frågor eller om ni vill anmäla er till Mopedutbildningen klass 2.

* Vid behov kan extra körlektioner tillkomma med 875 kr/90 min.