Alkohol och droger

Vi tar strid mot alkohol och droger i trafiken. Alla våra bilar är utrustade med alkolås vilket gör att alla elever måste göra ett utandningsprov innan körningen börjar. Om ditt utandningsprov inte godkänns startar inte bilen, vilket gör att körningen ställs in. Skulle detta ske tas full avgift ut för lektionen.

Även du som kör moped kommer att få göra ett utandningsprov. Samma regler gäller även för dig – skulle utandningsprovet underkännas ställs din körning in, men du debiteras full avgift.