Introduktionsutbildning

För att få mängdträna genom övningskörning hemma måste Du och Din handledare gå en sk. introduktionsutbildning, även kallad handledarkurs. Handledaren skall ha ett giltigt körkort utfärdat i ett EES-land, vara minst 24 år och innehaft körkort minst fem år under den senaste tio-årsperioden. Det krävs även vana och körskicklighet på det fordon som övningskörningen avser.

Eleven skall vara minst 16 år för att få börja övningsköra, men kan gå kursen när man är 15 är och 9 månader.

Tillsammans ansöker Ni om att få övningsköra (handledarskap) tillsammans på www.korkortsportalen.se

På kursen hjälper vi Er framåt mot en god och säker mängdträning hemma. Det blir föreläsning, grupparbete, diskussioner och filmvisning i en sammanvävd harmoni under kursens fyra timmar och vi vänder oss till såväl handledare som elev. Vi pratar om det mänskliga beteendet i trafiken och hur man lägger upp sin utbildning för att det inte skall uppstå fara och missförstånd vilket kan resultera i olyckor.

Boka här >>

Körkortstillstånd >>