Moped AM klass 1

Till elevinloggningen >>

Ett Am-körkort ger dig frihet och ett självständigt färdsätt.

För att få körkort ställs det vissa krav på dig. Detta görs för att vi alla ska veta att de som vistas på vägarna ska vara säkerhetsmedvetna och trafikutbildade personer. Utbildningen för AM- körkort ska vara sammanlagt minst 12 timmar varav 4 timmar till praktiska moment, enligt trafikförordningen 5§ stycke 5. Den ska innehålla både teoretiska och praktiska moment som övningskörning i trafik. Du som ska ta ett AM-körkort kan räkna med att du får en gedigen och bra utbildning som du har nytta för all framtid. Denna utbildning har du stor nytta av även när du sen ska ta andra behörigheter.

Hos oss på Walk In Drive Out består utbildningen av ca 1 timmes zoommöte där vi vill att minst 1 vårdnadshavare deltar (om du är under 18 år) samt eleven själv. Denna kommer att vara ca 3–4 veckor innan kursen startar. Där efter följer 12 timmar lärarledd teoretisk utbildning uppdelat på 1 heldag och 1 halvdag, sen 4 timmar självstudie där lärare finns tillgänglig om man önskar samt 4 timmar praktiska moment. Vid kursstart krävs även en legitimationskontroll, därför är det väldigt viktigt att en giltig legitimation kan uppvisas vid alla tillfällen så väl teoretiska som praktiska.

För att en elev ska få övningsköra med moped klass I måste man ha uppnått en ålder av 14 år och 9 månader samt ha ett giltigt körkortstillstånd. Uppsikt under övningskörningen ska ske av en behörig utbildare. Privat övningskörning är inte tillåten.

Efter avslutad utbildning på trafikskolan ska du göra ditt kunskapsprov på Trafikverket. Trafikverkets kunskapsprov består av 70 frågor var av 5 är testfrågor och du ska ha 52 rätt för att bli godkänd och därmed få ditt AM-körkort. När du gör testerna på vår plattform Trafikskola Online krävs 59 av 65 rätt för att bli godkänd eftersom vi vill att du ska få så hög kunskap som möjligt. Tänk på att det även krävs en hel del egna studier innan man är redo för att göra Kunskapsprovet. I mopedpaketet ingår givetvis allt material som du behöver för att få dem kunskaper som krävs för att nå ett godkänt resultat på provet.

Kontakta oss om ni har fler frågor eller om ni vill anmäla er till AM-utbildningen går också att anmäla er på hemsidan via e-handeln under kurser.

* Vid behov kan extra körlektioner tillkomma med 850 kr/60 min.