BE-körkort

Processen till att ta ett BE-körkort kan delas in i delar. Först måste du fixa körkortstillstånd samt plugga teori. Du kommer sedan gå igenom en säkerhetskontroll innan du börjar med den praktiska träningen. Trots att du redan har ett B-Körkort kommer ett ytterligare praktiskt prov att utföras. Även kommer du testas på teoridelen.

1. Ansök om körkortstillstånd.

Körkortstillståndet är ett bevis som vittnar om att du får övningsköra. Det krävs för samtliga behörigheter utom för mopedklass 2 och B-utökad (B96).

Körkortstillståndet måste vara godkänt till din första trafiklektion och innan teoriprovet på Trafikverket, det räcker inte bara att ha ansökt om det. Handläggningstiden varierar bl. a på årstid, men även på dina svar på hälsoundersökningen. Vid medicinering eller sjukdom så kan handläggningstiden påverkas lika så om det finns brottshistorik. Tänk på att svara så ärligt som möjligt på hälsoundersökningen då det görs under ed. Med till ansökan om grupp 1 skall en synundersökning. Denna görs smidigast hos en optiker som i sin tur skickar in den digitalt till Transprotstyrelsen.

Ansökningar behandlas inte förrän kompletterande intyg/dokument, inkommit till Transprotstyrelsen. Anvisningar och information framgår tydligt på deras hemsida. Ni finner ansökan om körkortstillstånd här:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/e-tjanster-och-blanketter/e-tjanster-inom-vagtrafik/?tab=korkort&eservice=korkortstillstand(grupp1)-ansok

Grupp 1 ger behörighet för:

AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort.

Grupp 2 ger behörighet för:

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C och CE.

Grupp 3 ger behörighet för:

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE.

Tänk på att ansöker ni om Grupp 2 och 3 krävs en läkarundersökning vilket inte krävs vid ansökan om Grupp 1. Ett körkortstillstånd är giltigt i 5 år.

2. Hör av dig till en trafikskola

Vi på Trafikskolan Walk In Drive Out har lagt upp våran BE utbildning som så att vi träffas vid ett tillfälle där vi går igenom viktig teoretisk kunskap och ser till att ni får tillgång till elevcentralen.se där ni kan jobba på med teorin hemma. Då mycket av BE teorin är en upprepning av B teorin vill vi att ni ska jobba er igenom B teorin också. När teorin är klar hör ni av er till oss så bokar vi en skrivning till er på Trafikverket.

Du har 40 minuter på dig på teoriprovet och provet omfattas av 55 frågor. Du måste ha minst 44 rätt för att bli godkänd.

Körkortsteorin för BE behörigheten är giltig i 1 år och utgörs av teorin för det vanliga B-körkortet plus en speciell del om att köra med släp, fordonskännedom, last, lastsäkring etc.

Kunskapsprovet innehåller frågor om bland annat:

 • Fordonskännedom
 • Miljö
 • Trafiksäkerhet
 • Trafikregler
 • Personliga förutsättningar

(Utdrag från Trafikverkets egen sida om kunskapsprov behörighet BE)

3. Trafiklektion

När ett godkänt teoriprov är erlagt kommer trafiklektionen. Det bästa sättet att på rätt sätt lära sig köra bil med tungt släp är med en utbildad trafiklärare. Alla våra lärare har stor erfarenhet, engagemang och kommer att hjälpa dig med en effektiv planering för din körkortsutbildning.

Utbildningsplanen består av 15 moment, men många av dessa moment är redan självklara eftersom du har minst B-körkort i grunden.

Vi kommer att lägga fokus på säkerhetskontrollen, manöverprovet som är tidsbegränsat och trafikträning där vi främst stämmer av hanteringen av fordonskombinationen och får med ECO Driving för er som inte tidigare utbildats i bränsle-ekonomisk körning.

I vårt pris ingår en trafiklektion, där vi oftast försöker att samköra två stycken, som är på 2 timmar samkör vi så kör vi 3 timmar. Vi ser en stor fördel av att ta del av andras körning då man får ett bra lärande av att titta på vad andra gör. Vi ser och hör mycket att våra kunder är nöjda med detta upplägg.
Vid varje tillfälle vi träffas kommer att påbörjas och avslutas med att ni får koppla ihop och isär ekipaget.
Det kan tillkomma lektioner om man aldrig har kört med släp tidigare.

4. Körprov!

Säkerhetskontroll

Trafikverkets inspektör ställer frågor om ett eller flera moment i säkerhetskontrollen. Du ska då kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska även kunna beskriva vilka risker och vad konsekvenserna kan leda till vid fel och briser på ekipaget. Samt att du ska kunna föreslå åtgärder för felen, även om sådana fel inte har upptäckts vid kontrollen. Du får en ”checklista”, antingen muntligt eller i pappersform, vid säkerhetskontrollen som bara beskriver vad inspektören vill att du ska kontrollera inte hur den kontrollen i sig går till. Inspektören kommer att välja ut någon eller några punkter nedan som du kommer att få kontrollera. Grundprincipen är att du ska göra en komplett säkerhetskontroll vid första provtillfället.

 • Belysning, blinkers, reflexer och signal
 • Vindrutetorkare fram och bak samt spolare
 • Bromsar både bil och släp
 • Styrning
 • Hjul och däck både bil och släp
 • Backspeglar och rutor
 • Kopplingsanordning
 • Katastrofbromsvajer
 • Elanslutning mellan bil och släp
 • Hur är lasten säkrad
 • Vikter

Manöverprov

Manöverprov är inte längre obligatoriskt.

Körning i trafik

Under körning i trafik som pågår ca 30 minuter bedöms din manövrering av ekipaget. Du ska bland annat kunna använda rätt växlings- och bromsteknik, kunna planera din körning så det stämmer överens med EVO Driving och ha uppmärksamheten på annan trafik med hänsyn till det utrymme som ditt fordonsekipage kräver.

Utdrag från Trafikverkets egen sida:

”Körningen i trafik pågår minst 25 minuter, och du får köra både i tätort och på landsväg. Förarprövaren kommer att dirigera dig eller be dig köra mot ett angivet mål. Du kan få olika uppdrag som att vända, parkera, starta i lutning eller backa med sväng där rak bakning ingår före eller efter svängen. Provet ska avslutas med kontroll av att du kan koppla släpfordonet från dragfordonet och parkera på ett säkert sätt för lastning och lossning.”

* Vid behov kan extra körlektioner tillkomma med 1 200 kr/60 min.