Anpassad undervisning

Vad tycker Du är svårt? Körningen eller teorin?

Våra erfarenheter är att det kan vara svårt med inlärningen av olika anledningar. Kanske behöver Du muntligt prov eller förlängd tid? Automatväxlad bil eller annan anpassning?

Personalen på WiDo har genomgått STR:s kurs – anpassad undervisning – och kan därmed hjälpa till på ett sätt som passar just Dig! Berätta för oss om Dina krav och önskemål.

Skräddarsytt kunskapsprov

Du som har läs- eller skrivsvårigheter har möjlighet att ansöka om ett förlängt eller muntligt teoriprov. För att kunna göra denna ansökan måste man ha god kunskap om läs- och skrivsvårigheter. Vår utbildade personal har lång erfarenhet och kan hjälpa dig som har läs- eller skrivsvårigheter att göra ansökan.