Avtalsvillkor

Walk In Drive Out Trafikskola drivs som ett aktiebolag sedan 2009. Vi är godkända för F-skatt.
Vi erbjuder körkortsutbildning, AM utbildningar, klass 2 utbildningar, Riskutbildningar och Introduktionsutbildningar. Vi tillämpar oss av STR:s policy gällande avbokningsregler/reklamations – och återbetalningspraxis (www.str.se).

Avtalsvillkor – Walk In Drive out Trafikskola AB

§1 Acceptera avtalsvillkor
Genom att skriva in dig på Walk In Drive Out Trafikskola AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

§2 Minderårig
Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om inte avtalsvillkoren kan ingås på annat godtagbart sätt.

Målsmans/förmyndarens signatur och namnförtydligande samt personnummer innebär att de åtar
sig betalningsansvaret för allt deltagande och körning som du som omyndig elev har och kommer att medverka i vid Vår trafikskola.

§3 Personligt konto via Elevcentralen
Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för skydda
detta. Walk In Drive Out Trafikskola AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Elevcentralen och dess tjänster under hela din utbildning. Walk In Drive Out Trafikskola AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vidmissbruk av tjänsten.

§4 Dina personuppgifter
Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med
Dataskyddsförordningen. Läs mer om detta på https://www.str.se/omoss/styrdokument/personuppgiftshantering/.

Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part. All data hanteras på en säker server
som drifts av STR Service AB i Landskrona, med vilka vi som Personuppgiftsansvarig har ett
Personuppgiftsbiträdesavtal. Var noga med att alltid informera oss om du byter adress,
telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.

§5 Priser och Betalning
Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång.
För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra Paket krävs förskottsbetalning. Vi tar emot
betalningar via Bankgiro, kortbetalning och swish.

§6 Fakturering
Walk In Drive Out Trafikskola tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress som uppgetts vid inskrivningen. Det är upp till dig som kund, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter
som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras. Betalningsvillkor är 10 dagar. Vid utebliven
betalning tillkommer påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt Räntelagen. Är du under 18 år
kommer fakturan att ställas till målsman/förmyndaren som samtyckt till avtalsvillkoren.

§7 Avbokningsregler
Vid avbokning, annan avbeställning m.m. tillämpas STR:s praxis angående ersättning och
återbetalning vid avbeställning m.m. se www.str.se. Därvid gäller att trafikskolan i enlighet med det
som sägs i p. 3 och 4 (i STR:s praxis) har rätt att ta ut en administrationskostnad om tio procent av
kursavgiften.

Vid avbokning av kurser som AM utbildning, klass 2 utbildning, Riskutbildning 1 och 2 samt introduktionsutbildningar krävs en avbokning senast två veckor innan för full återbetalning. Där efter får man betala 50% av avgiften och 7 dagar innan kurstillfället 100% av kursavgiften.

§8 Alkolåsanvändning
Walk in Drive Out Trafikskola AB:s samtliga fordon är utrustade med alkolås. Vid körlektion måste du göra ett godkänt utandningsprov. I annat fall har trafikskolan rätt att avbryta lektionen med full debitering. Detta görs inte nu pga. Covid-19.

§9 Upphovsrätt och nyttjanderätt
Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

§10 Friskrivning från ansvar
Walk in Drive Out Trafikskola AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

§11 Ändringar av dessa Avtalsvillkor
Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på
elevcentralen. Ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen, anses att kunden accepterat
avtalet.

§12 Vid eventuell tvist
Walk In Drive Out Trafikskola AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till Utbildningsledaren Anne Almkrantz på Walk In Drive Out Trafikskola AB.

I annat fall skall du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd (www.str.se), om trafikskolan
inte är medlem i STR så kan du som elev vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).